امروز : 02 مرداد 1403
آخرین اطلاعیه ها
31 تیر 1403
برگزاری کارگاه آموزشی پشه ها و انتقال بیماری های آربوویروسی با تاکید بر آادس و تب دنگی ، چرائی سرکشی یا طغیان ، پیشگیری و کنترل
کارگاه آموزشی پشه ها و انتقال بیماری های آربوویروسی با تاکید بر آادس و تب دنگی ، چرائی سرکشی یا طغیان ، پیشگیری و کنترل روز یکشنیه مورخ1403/4/31 از ساعت 8 لغایت 11 با حضور اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان دانشگاه برگزار گردید.
06 تیر 1403
دومین جلسه بازنگری و اصلاح برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات SDH
دومین جلسه بررسی و ارزیابی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حضور آقای دکتر مقداد راحتی روز چهارشنبه مورخ 6 تیر ماه 1403 برگزار گردید.
20 خرداد 1403
برنامه رادیویی تروماهای شغلی
برنامه زنده رادیویی آقای دکتر مسعود مطلبی کاشانی رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت موضوع تروماهای شغلی برگزار گردید.
12 خرداد 1403
پنجاه و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
جلسه شورای پژوهشی مرکز مورخ 1403/3/12 در دفتر معاون محترم تحقیقات و فناوری با حضور اعضای محترم پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار گردید.
25 اردیبهشت 1403
وبینار می خواهم زنده بمانم
در راستای هفته جوانی جمعیت وبینار باعنوان " می خواهم زنده بمانم" با تدریس سرکار خانم دکتر سعیده نصیری مورخ 1403/02/25 برگزار گردید.
25 اردیبهشت 1403
هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی با موضوع جوانی جمعیت
هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی با موضوع جوانی جمعیت با سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه سادات عسگریان مورخ 23 اردیبهشت ماه 1403 برگزار گردید.
12 اردیبهشت 1403
بررسی و بازنگری برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
به منظور بررسی و ارزیابی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و اصلاح آن متناسب با اصول صحیح برنامه نویسی جلسه ای با حضور آقای دکتر مقداد راحتی روز چهارشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه 1403 برگزار گردید.
21 فروردین 1403
سیزدهمین کمیته فنی پروژه کاشان، شهر ایمن ترافیکی
سیزدهمین کمیته فنی پروژه "کاشان، شهر ایمن ترافیکی" در تاریخ 21/01/1403 برگزار گردید.
23 اسفند 1402
برگزاری نشست همگرایی علوم و فناوری در آموزش و پژوهش
کارگروه همگرایی در تعالی علوم و فناوری معاونت آموزشی با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری اولین نشست همگرایی علوم و فناوری در آموزش و پژوهش را به صورت مجازی و حضوری برگزار کرد.
22 اسفند 1402
دوازدهمین کمیته فنی پروژه کاشان، شهر ایمن ترافیکی
دوازدهمین کمیته فنی پروژه "کاشان، شهر ایمن ترافیکی" در تاریخ 22/12/1402 برگزار گردید.

8

اعضای هیئت موسس مرکز

17

اعضای شورای مرکز
مقالات مرکز
طرح های مرکز
سوالات متداول
روند تصویب طرح در شورای مرکز به چه صورت است؟

پس از سابمیت طرح در سامانه پژوهان در شورای مرکز ارائه و بررسی میگردد و توسط اعضای مرکز داور مشخص گردیده و پس از انجام پروسه داوری مورد تصویب قرار گرفته و جهت دریافت کد اخلاق به کمیته اخلاق در پژوهش ارسال می گردد.

چگونه کد اخلاق برای طرح های تحقیقاتی اخذ می گردد؟

پس از سابمیت طرح در سامانه پژوهان در شورای مرکز ارائه و بررسی میگردد و توسط اعضای مرکز داور مشخص گردیده و پس از انجام پروسه داوری مورد تصویب قرار گرفته و جهت دریافت کد اخلاق به کمیته اخلاق در پژوهش ارسال می گردد.