امروز : 07 اسفند 1402
17 بهمن 1402
حوادث و سوانح ترافیکی در سالمندان-برنامه رادیویی
ضعف قوای جسمی و عدم هوشیاری جزء مسائلی است که سالمندان را در تردد از معابر و خیابانها با مشکل مواجه می کند و منجر به وقوع سوانح و حوادث ترافیکی می شود.
09 بهمن 1402
اثر بخشی طرح تحقیقاتی با عنوان" بررسی اپیدمیولوژیک حوادث مراسم چهارشنبه سوری ایران در طی سالهای 95-88 "
طرح تحقیقاتی با عنوان" بررسی اپیدمیولوژیک حوادث مراسم چهارشنبه سوری ایران در طی سالهای 95-88 " توسط معاون محترم تحقیقات و فناوری به عنوان طرح اثر بخش تایید گردید.
04 بهمن 1402
برگزاری جلسه کمیته فنی پروژه ی کاشان،شهر ایمن ترافیکی-SDH
جلسه کمیته فنی پروژه ی " کاشان،شهر ایمن ترافیکی" با حضور استاد اپیدمیولوژی و مدرس بین الملل گردید.
03 بهمن 1402
برگزاری جلسه کمیته فنی پروژه ی " کاشان،شهر ایمن ترافیکی"-SDH
جلسه کمیته فنی پروژه ی "کاشان،شهر ایمن ترافیکی" با حضور استاد سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.
26 دی 1402
برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه شورای مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
پنجاه و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مورخ 1402/10/26 در سالن غدیر کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
10 دی 1402
وبینار تدابیر طب سنتی در پیشگیری و مواجهه با بیماری های قلبی عروقی
وبینار با عنوان" تدابیر طب سنتی در پیشگیری و مواجهه با بیماری های قلبی عروقی" مورخ1402/10/10 توسط آقای دکتر زکریا روحانی برگزار گردید.
28 آذر 1402
برنامه رادیویی عوامل اجتماعی موثر بر فرزند آوری
یکی از مهمترین عواملی که در خصــوص فرزندآوری نقش ایفا میکند بحث نگرشها اســـت
28 آبان 1402
نقش تعیین کننده های اجتماعی موثر بر باروری و صیانت از جمعیت
در راستای دومین لاین تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت " نقش تعیین کننده های اجتماعی موثر بر باروری و صیانت از جمعیت "طرح های پژوهشی مرتبط مصوب گردید.
21 آبان 1402
بررسی طرح "کاشان، شهر ایمن ترافیکی"در جلسه شورای شهر کاشان-SDH
در خصوص بررسی طرح "کاشان، شهر ایمن ترافیکی" درشورای اسلامی شهر کاشان، جلسه ای روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر برگزار شد.

8

اعضای هیئت موسس مرکز

17

اعضای شورای مرکز
مقالات مرکز
طرح های مرکز
سوالات متداول
روند تصویب طرح در شورای مرکز به چه صورت است؟

پس از سابمیت طرح در سامانه پژوهان در شورای مرکز ارائه و بررسی میگردد و توسط اعضای مرکز داور مشخص گردیده و پس از انجام پروسه داوری مورد تصویب قرار گرفته و جهت دریافت کد اخلاق به کمیته اخلاق در پژوهش ارسال می گردد.

چگونه کد اخلاق برای طرح های تحقیقاتی اخذ می گردد؟

پس از سابمیت طرح در سامانه پژوهان در شورای مرکز ارائه و بررسی میگردد و توسط اعضای مرکز داور مشخص گردیده و پس از انجام پروسه داوری مورد تصویب قرار گرفته و جهت دریافت کد اخلاق به کمیته اخلاق در پژوهش ارسال می گردد.